afarineshebartar.ir

درباره ما

در دنیای مدرن و در فضای کنونی جهان، اهمیت نقش رسانه به عنوان رکن رکینی از فرایندهای اجتماعی و تبادلات اطلاعاتی، بر همگان واضح و مبرهن است. رکنی که بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از آن، موجب ارتقای جایگاه بهره برداران و تسریع در پیشبرد امور می شود و بی توجهی به آن، موجب تضعیف جایگاه و خروج از روند طبیعی اداره امور خواهد شد.

اطلاع رسانی صحیح و بهره گیری از عنصر رسانه، علاوه بر فراهم سازی شرایط شناخت بهتر فعالیت ها و آشنا سازی تعداد بیشتری از افراد نسبت به شرح اقدامات و برنامه ها، موجب هم افزایی فعالیت های همراستا و در نتیجه؛ افزایش توان اجرایی و برنامه ریزی برای متصدیان امور خواهد شد.

پس از آنکه تلاش‌های جمعی نیروهای دلسوز، متعهد و متخصص برای تاسیس بنیاد توسعه آفرینش برتر به ثمر نشست، ایجاد پایگاهی مدرن در جهت تبیین اقدامات و پوشش رخدادها و آگاهی بخشی به جامعه در موضوع اهداف بنیاد، نیازی ضروری جلوه نمود لذا سیستم رسانه ای و اطلاع رسانی بنیاد توسعه آفرینش برتر تصمیم گرفت با توجه به اهمیت بهره گیری از رسانه های جدید و لزوم فعال سازی ظرفیت های اطلاع رسانی، فعالیت های خود را در جهت تشریح اقدامات صورت گرفته و یکپارچه کردن فعالیت های رسانه ای و اطلاع رسانی، و ارتباط گیری مجزا و منسجم با مراکز زیر مجموعه، و هدایت صحیح داوطلبان همکاری در امور مدنظر بنیاد توسعه آفرینش برتر و همچنین ایجاد هم افزایی شایسته در میان موسسات همسو و دارای اهداف مشترک، آغاز نماید.

بنیاد توسعه آفرینش برتر در سال 1395 با همت جمعی از نیکوکاران تاسیس شد تا علاوه بر پیگیری اهدافی از قبیل «اختصاص کمک های مالی و حمایت های معنوی به منظور حفاظت و پرورش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و در معرض آسیب های اجتماعی»، « کمک به درمان و داروی بیماران نیازمند و بی بضاعت»، « کمک به تامین مسکن افراد بی بضاعت»، «آموزش مدون به منظور پیشگیری از مواجهه نزدیک با اعتیاد»، «حمایت های تحصیلی و تامین نیازهای مالی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند»، انسجام مناسبی به فعالیت های «موسسه خیریه کوثر مشیز» بدهد که یکی از بزرگترین موسسات خیریه کشور است.

 

موسسه خیریه کوثر مشیز که هدایت و راهبری 25 مرکز خیریه در سراسر کشور را برعهده دارد و زمان تاسیس اولین مرکز خیریه تحت پوشش آن، به سال 1371 برمی گردد، کوشیده است در موضوعات مختلفی از قبیل تاسیس مراکز شبه خانواده، راه اندازی مراکز درمانی، مدیریت مراکز توانبخشی و نگهداری از معلولان، و ایجاد مجتمع های آموزشی و فرهنگی، استانداردهای مورد توجه و قابل تحسینی را مدنظر قرار دهد و در نتیجه، در زمره موسسات صاحب نام و صاحب سبک قرار گرفته و از سوی ریاست محترم جمهوری، حائز نشان زرین مسئولیت اجتماعی در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی ایران شد.

با لحاظ تفاسیر پیش گفته،  وظیفه تارنمای «آفرینش برتر»، پوشش رسانه ای فعالیت های مراکز تابعه بنیاد توسعه آفرینش برتر از قبیل موسسه خیریه کوثر مشیز، مراکز خیریه داخلی و خارجی، و اخبار مرتبط با مباحث خیریه و اقدامات خداپسندانه و انسانی می باشد.

تارنمای آفرینش برتر می کوشد با برنامه ریزی منسجم و جامع نگر، به پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوع اقدامات خیرخواهانه در کشور تبدیل شود تا با پوشش اخبار مراکز خیریه فعال و برنامه ریزی برای همکاری های مشترک با آنان، گام موثری در مسیر هم افزایی اقدامات و نتیجه بخشی بیشتر تلاش ها برداشته شود.