afarineshebartar.ir

در راستای تبیین اقدامات اجتماعی بنیاد توسعه آفرینش برتر انجام گرفت؛

از جمله رسالت‌های دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر مسائل و پدیده‌های  اجتماعی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی متناسب با وظایف بنیاد توسعه آفرینش برتر و بهره‌برداری از آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های موجود در مسائل مربوطه.

تاریخ انتشار: ۱۲:۳۰ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
پ

آفرینش برترـ دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی به عنوان یکی از بخش‌های بنیاد توسعه آفرینش برتر در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تاسیس شده است. این دفتر، مدیریت مطالعات و تحقیقات در حوزه امور اجتماعی در معنای عام و خاص را بر عهده دارد. موضوعات اجتماعی در این تقسیم بندی شامل موضوعات و مسائل اجتماعی در معانی عام و خاص آن یعنی خانواده، فقر، توزیع ثروت، تامین اجتماعی، آموزش و ... خواهد بود. بر این اساس، بخش‌های مطالعاتی که برای دفتر مذکور تعریف شده است عبارتند از: مطالعات آسیب‌های اجتماعی، خانواده و آلترناتیو‌های آن.

ماموریت و رسالت دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی به عنوان یکی از بخش‌های تخصصی بنیاد توسعه آفرینش برتر عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر مسائل و پدیده‌های اجتماعی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی متناسب با وظایف بنیاد توسعه آفرینش برتر و بهره‌برداری از آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های موجود در مسائل مربوطه.

در واقع، دو هدف عمده در دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی پیگیری می‌شود؛ یکی خانواده و دیگری مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن. مناسب است که توضیح مطلب از بیان این نکته شروع شود که " نهاد خانواده در سه سطح گفتمانی، ساختاری و کارگزاری برای رسیدن به اهداف و کارکردهایش تعریف و بررسی می‌شود. "

هدف دومی که دفتر مطالعات انجام می‌دهد و به عبارت درست‌تر، پیگیری می‌کند، بحث آسیب‌های اجتماعی مرتبط با خانواده و پدیده‌های آلترناتیو نظیر شبه خانواده است که در ذیل نهاد خانواده، تعریف و تبیین می‌شود و در این راستا اگر اهداف خانواده مورد غفلت واقع شوند یا روش‌های رایج، خانواده را از آن‌ها دور سازد، در این صورت بحث آسیب‌های اجتماعی و غلبه آن به میان می‌آید.

در نتیجه دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی، نهاد خانواده، آلترناتیو‌های آن و آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یافته‌های آن را در قالب توصیه‌های سیاستی قابل اجرا به مسئولین مربوطه ارائه می‌نماید.

 

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: