afarineshebartar.ir

هشدار در مورد استفاده از نشانگرهای لیزری/ نورهایی که کودکان را نابینا می‌کند
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص خطر نشانگر های لیزری می گوید:

هشدار در مورد استفاده از نشانگرهای لیزری/ نورهایی که کودکان را نابینا می‌کند

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: «طی شش ماه گذشته موارد متعددی از کودکان را داشته‌ایم که بر اثر بازی با این لیزر پوینترها و نگاه به نور لیزری، شبکیه آنها سوخته، دچار خونریزی شده و رگهای غیرطبیعی در آن ایجاد شده است و درنهایت عملاً بینایی آنها از بین رفته است.»