afarineshebartar.ir

نگاهی به بنیان‌های نظری «شبه خانواده» در ایران و جهان
گزارشی از اولین نشست تخصصی شبه خانواده؛

نگاهی به بنیان‌های نظری «شبه خانواده» در ایران و جهان

دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی از جمله مراکز وابسته به بنیاد توسعه آفرینش برتر برای اولین بار در جامعه علمی کشور، اقدام به برگزاری سمینار «شبه خانواده» تحت عنوان «نگاهی به بنیان‌های نظری شبه خانواده» کرد.
تبیین چیستی و تعریف مساله برای فهم آسیب‌های اجتماعی در نشست علمی ـ. تخصصی «آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، چیستی و راهکار‌های آن»
دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی وابسته به بنیاد توسعه آفرینش برتر برگزار کرد:

تبیین چیستی و تعریف مساله برای فهم آسیب‌های اجتماعی در نشست علمی ـ. تخصصی «آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، چیستی و راهکار‌های آن»

نشست علمی-تخصصی «آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، چیستی و راهکار‌های آن» با میزبانی بنیاد توسعه آفرینش برتر و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه اجتماعی برگزار شد.
تشریح رسالت‌ها و ماموریت‌های «دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی»
در راستای تبیین اقدامات اجتماعی بنیاد توسعه آفرینش برتر انجام گرفت؛

تشریح رسالت‌ها و ماموریت‌های «دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی»

از جمله رسالت‌های دفتر مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر مسائل و پدیده‌های  اجتماعی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی متناسب با وظایف بنیاد توسعه آفرینش برتر و بهره‌برداری از آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های موجود در مسائل مربوطه.
قول وزارت‌ کشور برای صدور دو هفته‌ای شناسه سمن‌ها
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد:

قول وزارت‌ کشور برای صدور دو هفته‌ای شناسه سمن‌ها

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه اگر توافق وزارت کشور با معاونت جوانان در مورد تشکل‌های جوانان نهایی نمی‌شد، این موضوع تبدیل به یک بحران می‌شد، نسبت به صدور دو هفته‌ای اعتبارنامه این تشکل‌ها از سوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد.